Nieuws

PRIVE BALANSSESSIES

Privé-balanssessies-leidy-methode-review-ervaring-
PRIVE BALANSSESSIES
Privé balanssessies zorgen ervoor dat eigenaren een intensief en bewust traject volgens de Leidy-methode aangaan met hun hond.
x
Mensen die mij benaderen met een hulpvraag willen graag garanties. Dit heeft veelal te maken met hun twijfels en onwetendheid en de vraag of het werkt. Daarnaast doet men niet zomaar een investering en is de stap tot hulp vragen een confronterend proces. Daarom zet ik sinds jaar en dag in op bewustwording en coaching van de eigenaar van de hond. Jij bent eigenaar van het probleem. Dit betekent dat de hondeneigenaar de enige is die zichzelf kan helpen en er wat aan kan doen. Als het dak van je huis lek is, huur je ook een aannemer in om het lekkende dak te repareren. Ik geef dan o.a. privé balanssessies wanneer zich een probleem met de hond voordoet.
x
Het laatste wat ik doe is mensen overtuigen. Men neemt zelf de beslissing wanneer de tijd rijp is. Vroeger zette ik alle zeilen bij en trad sturend op, omdat ik dacht dat dit in het beste belang van de klant was om met mij te werken. Nu ik dit niet meer doe ervaar ik hoe fijn het is om met mensen te werken die er zelf achter staan en er klaar voor zijn.
Mijn video’s en ervaringen deel ik bewust, zodat mensen bij zichzelf kunnen nagaan of de Leidy-methode bij henzelf aansluit. Daarnaast zeg ik wel altijd; Volg je gevoel en als je er klaar voor bent, dan ben ik er voor je en ga je het zelf ervaren. Ik garandeer mensen alleen dat ik alles geef om hen te brengen wat nodig is om weer in verbinding met de hond te komen. Na mijn (tussen-)komst is het echt heel hard zelfstandig werken, waarbij ik ter ondersteuning van het bewustwordingsproces een tweede sessies én de nazorg tussendoor biedt.
CONSEQUENT HANDELEN
Ik ontvang wekelijks prachtige verslagen van door mij gecoachte eigenaren over hun ervaringen sindsdien. Degenen die consequent handelen en mij meenemen in hun proces, hebben maximaal profijt van hun investering. Lang niet altijd word ik betrokken in het proces, waardoor ik geen zicht heb in de mate van ontwikkeling van de eigenaar in diens proces. Helaas kan ik dan niet bijtijds advies geven of even een belletje doen. Dit resulteert zich dan al snel in een teleurstelling met als gevolg wanneer tegenslagen worden ervaren.
x
Met andere woorden is het na mijn komst aan de eigenaar hoe intensief die met alle geboden tools aan de slag gaat. Hoe intensiever men dit doet, hoe meer ik ze kan bijstaan en hoe meer groei dit zal opleveren. De reden dat ik na drie weken een evaluatiemoment (follow up sessie) inbouw in de coaching is omdat gedragsverandering minstens drie weken vergt. Ik heb bemerkt dat mensen na die drie weken de grootste kans maken om terug te vallen in oude gewoontes. Dit heeft goed laten zien dat men dan juist na deze periode van groei een extra opfrisser nodig hebben.
ZELFSTANDIG VERDER
Na de twee privé balanssessies kan iedereen echt zelfstandig door. Heel soms lees ik dat mensen nog wel eens moeite hebben om consequent de tools in te zetten en het teveel is, maar zij er na een opfrisser weer uitkomen. Dit ligt niet aan de geboden tools, maar aan hoe mensen verslappen of terugvallen. Dit is niet erg, want een proces gaat met vallen en opstaan. Alleen is het aan de eigenaar hoe snel die weer opstaat en zichzelf herpakt. Ook kan het voorkomen dat lang nadat de coaching is geëindigd de noodzaak opnieuw ontstaat om een opfrisser te krijgen. Ook die mogelijkheid bestaat door een incidenteel consult af te nemen. Hierin zal ik weer gericht het probleem aanpakken, waarbij de Leidy-methode verondersteld wordt bekend te zijn.
x
Geniet in deze mee van het proces van Marga en haar zoon Tiemen. Daar waar je beelden van de follow up sessie ziet.

Geef een reactie