Nieuws

SPOEDCONSULT MET JE HOND

Spoedconsult-life-coach-leidy-

Een spoedconsult met je hond. In 2020 heb ik weer heel wat spoedconsulten gehad. Wanneer is er sprake van ‘spoed’? Van spoed is sprake wanneer je acuut met je hond(en) in een situatie verkeert waarin deze niet meer handelbaar zijn. Denk hierbij aan situaties waarbij de politie betrokken is geraakt, een hond weer thuis komt na een inbeslagname, een hond die bezoek in huis niet tolereert, honden in de roedel elkaar de tent uitvechten, eigenaren zelf in zware depressies terecht zijn gekomen en/of de wandelingen buiten onverantwoord zijn geworden. Er moet dus sprake zijn van een urgente situatie waarin dringend en tijdig handelen geboden is om erger te voorkomen.

Ik heb in de vier jaar dat ik hondeneigenaren coach voor spoedconsulten (met liefde) mijn vrije dagen opgegeven. Ik heb echter de laatste tijd ook aanvragen tot het geven van een spoedconsult binnen gekregen die niet urgent waren. Toen besefte ik dat dit niet de bedoeling kan zijn. Waarom niet?

PROBLEMEN VERWAARLOZEN

Veel en hard werken is niet het probleem. Mij is gebleken dat er vaak sprake is van verwaarlozing van het probleem. Wat veel gecoachten mij uiteindelijk te kennen gaven, was dat ze mij al langere tijd volgden (zelfs al jaren) en steeds niet de stap maakten om met mij aan de slag te gaan. Toen de nood zo hoog werd gaf dat meteen spoed. Nu blijf ik erbij dat je natuurlijk vanuit gevoel mijn hulp moet inschakelen, maar het kan niet zo zijn dat ik in dit soort gevallen voorrang verleen aan deze klanten boven de klanten die wel tijdig handelen. Ik wil daarnaast voorkomen dat misbruik van de mogelijkheid van het spoedconsult wordt gemaakt.

De reden dat ik video’s post en de gecoachten hun persoonlijk verhaal laat delen, is om ervoor te zorgen dat hondeneigenaren aan het denken worden gezet, worden geïnspireerd en dat ze (tijdig) de stap durven te maken om mijn hulp in te schakelen. Ik krijg zat mailtjes met: ”Leidy, ik wil graag boeken, maar kan het echt niet eerder?” Ik snap dat hondeneigenaren die in wezen minder spoed hebben mij liever de volgende dag op de stoep zien staan, dan dat ze nog 2-3 maanden moeten wachten, maar ‘oneigenlijk gebruik’ van het spoedconsult ligt op de loer…

Dit heeft mij doen besluiten om het spoedconsult in een andere vorm aan te bieden. Wanneer je mij binnen één week aan huis wilt hebben, zal daartegenover een meerprijs van € 200,- tegenover staan. Zo vermijden we achteraf ook de discussie of er wellicht niet oneigenlijk gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid van een spoedconsult, terwijl het bijkomende effect is dat er meer ruimte komt voor reguliere consulten. Is je eerst reactie: ”Wat veel!”, dan ben ik blij dat het deze reactie bij je oproept.

WAAROM EEN MEERPRIJS?

Ik wil met deze meerprijs ervoor zorgen dat iedereen die in strijd met zichzelf en zijn hond is, niet gaat wachten tot de dag dat het flink is geëscaleerd, maar tijdig handelt en een ieder een gelijke kans heeft om een oplossing te vinden. Ik hoop hiermee dat iedereen die problemen ervaart met zijn hond eerder zijn verantwoordelijkheid gaat nemen, de stap tot hulp inschakelen daadwerkelijk zet en het niet bij de schone gedachte alleen laat.

Heb je het fout of verkeerd gedaan wanneer je toch te laat hulp inroept en kiest voor het maken van een spoedconsult? Ik praat liever nooit in termen van ‘goed’ en/of ‘fout’. Ik ben de laatste die oordeelt. De urgentie zit hem vaak vooral in jouw eigen beleving. Als jij het gevoel hebt dat het uit de hand gaat lopen en dat het niet nog langer kan wachten, dan mag je gewoon gebruik maken van deze optie, zij het tegen een meerprijs.

Aangezien ik wil voorkomen dat iedereen hier zomaar gebruik van gaat maken, zal dit niet in de agenda te zien zijn. Het staat wel op mijn website bij het kopje ‘INVESTERING’ en mensen krijgen hierover gewoon per mail uitleg.

Wil je dus voorkomen dat je € 200 extra moet betalen, zorg er dan voor dat je tijdig boekt en niet te lang wacht. De weekenden stromen altijd het snelst vol, dus wees je daarvan bewust.

Daarbij rest mij nog het volgende te zeggen. Ondanks dat mijn sessies vaak als confronterend worden ervaren, wil ik wel benadrukken dat het vooral echt heel leuk en leerzaam is.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier of rechtstreeks via info@lifecoachleidy.nl

Geef een reactie