Berichten, Nieuws

LESS HATE, MORE LOVE

HATERS
Beste mensen,

Een punt van orde. Ik hoor -wederom- dat onwaarheden over de methode en werkwijze van Leidy worden verspreid. We zullen hiertegen ieder keer weer een actie ondernemen om een ieder ervan bewust te maken, dat we nog altijd stappen ondernemen wanneer mensen hun boekje te buiten gaan. Zowel het online leven als in ‘real life’. Hier volgt een ‘real life’ incident.

Van een klant ontving ik een bericht dat een eigenaar van een hondenschool tegen haar zei: “Annuleer het consult met Leidy, want die werkt volgens dominantie theorieën. Ze werkt met harde hand, jachtlijnen en schokbanden.” Uiteraard volstrekt onjuist en kennelijk met kwade bedoelingen. Ik ken deze persoon niet en ik kan mij niet voorstellen dat wanneer deze hondenschooleigenaar zich juist had laten informeren, zij tot een dergelijke uitlating zou zijn gekomen.

Het is triest en ongehoord om dergelijke negatieve en bovenal onjuiste beeldvorming te veroorzaken, terwijl wij allen aan dezelfde kant horen te staan en het belang van de honden voorop horen te stellen. Er is nog veel werkt te verrichten in de branche om dit besef te laten indalen. Wanneer je bewust leugens verspreid ga je echter te ver.

1. Dat je Leidy volgt, maakt niet dat je haar persoonlijk kent;

2. Ter uwer herinnering: Leidy heeft in 2017 door een fanatieke stalker en aanhang onder vuur gelegen. Zij die veel haat en leugens over haar hebben verspreid moesten inbinden. Helaas, blijven sommige in deze fase hangen en verliezen geheel het achterliggende belang van de hond uit het oog;

3. Leidy verafschuwt werkwijzen op basis van dominantie theorieën en haar klanten kunnen dat bevestigen. Zie alle recensies die de klant zelf opstelt;

4. Ooit een consult bijgewoond? Leidy handelt vanuit ongedwongen leiderschap. Iets anders gezien? Waarom grepen jullie dan niet in?

5. Wil je als ‘criticus’ exact zien hoe Leidy werkt (?), dan nodig ik je uit om op eigen kosten een consult af te nemen. Kan jij handelingen ontdekken die vallen onder de dominantie theorie, krijg je je geld terug! Je kunt er vanuit gaan dat dat dan niet het geval zal zijn, want leugens uit eigen hand zullen het niet winnen van de werkelijkheid;

6. Leidy laat zich niet meer in een hoekje drijven en blijft werken aan een brede bewustwording;

7. Indien wij stelselmatig van de desbetreffende hondenscholen vernemen dat deze leugens over haar blijven worden verspreid, ondernemen we actie en treffen wij passende maatregelen!

We posten natuurlijk liever andere berichten, maar soms is dit dus nodig. Gelukkig, blijft Leidy altijd positief.

Geef een reactie