Nieuws

MIJN ROL ALS HONDENCOACH

Wanneer ik op consult kom kan ik mij nooit volledig voorbereiden, omdat je per slot van rekening met ongecontroleerde emoties van de eigenaren werkt. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de uitingen van een hond, omdat het gedrag van de hond een weerspiegeling is van het gedrag van de eigenaar.

Ik lees op voorhand de mail van de klant en indien er vragen zijn worden die nog gesteld, alvorens we de sessie starten. De rit naar mijn klanten toe is een belangrijke rit voor mij, want ik heb mezelf getraind om me van te voren niet bezig te houden met de casus. Ik wil geen eigen invullingen doen en dit zorgt ervoor dat ik tot aan de deur geheel blanco een consult kan instappen, ongeacht welk ras of gedrag. Wat ik al wel doe, is openstaan voor de gevoelens en emoties van de klant. Ik word namelijk soms een avond voor een privé balanssessie ineens zenuwachtig en hetzelfde kan gebeuren wanneer ik in de auto zit. Met in het achterhoofd houdende dat ik altijd erg relaxed naar mijn werk ga. Ik weet dan ook direct waar dit gevoel vandaan komt en hoe de klant zich op dat moment voelt en het mag er helemaal zijn. Het is aan mij wat ik er vervolgens mee doe. In mijn geval ervaar ik het gewoon en geef er verder geen betekenis aan.

Als ik ben gearriveerd leef ik volledig in het moment. Ik stel altijd een aantal vragen en als het duidelijk is gaan we of eerst in huis een de slag of buiten. Mijn klanten zijn verplicht mij alles te vertellen in het kader van veiligheid. Heb jij een hond aan de riem die zijn frustratie op je kan afreageren, een hond die knieproblemen heeft of meerdere bijtincidenten heeft gehad? Dan moet ik dat weten, zodat ik een risicoanalayse kan maken. Het laatste wat je wil is gebeten worden, een hond die een overbelaste knie krijgt of de kans dat de figuranthonden of mensen gebeten worden. Een risicoanalyse is kort gezegd een overzicht van alle mogelijke risico’s die het resultaat in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Daarbij wordt voor elk risico aangegeven wat het gevolg zou zijn als het risico zich voordoet, welke maatregelen getroffen kunnen worden ter beheersing en wanneer ik deze maatregelen het beste kan nemen. Gecombineerd met hetgeen er is vrijgegeven aan informatie per hond.

De klant krijgt op voorhand een afbeelding met de ‘GOUDEN REGELS’ die ze moeten doorspelen aan de figuranten. Hierin staat heel duidelijk hoe ik te werk ga. Ik vertrouw erop dat mijn klanten dit doorspelen, want er is niet altijd ruimte en tijd om mezelf uitgebreid aan de figuranten voor te stellen. Deze lijst zorgt dus voor rust, duidelijkheid en veiligheid. Als dit niet is doorgespeeld heb ik dit ook snel door en werkt het voor mij onprettig, omdat ik mensen er alsnog op moet wijzen.

Maar, uiteraard stel ik mij niet afhankelijk op en heb zelf ook altijd mijn benodigde dingen bij me. Ik heb altijd verschillende maten muilkorven mee en een breakstick bij de hand die met een noodkoord om mijn nek hangt. Dit is een stick die van hard kunstof is en iedere kaak van een hond kan openkrijgen. Nog altijd denken mensen dat een harde schop, een vinger in de anus van de hond steken of het uit elkaar trekken van de vechtende honden de oplossingen zijn. Echter, het tegendeel is waar. Dit zijn allemaal handelingen vanuit onmacht en ik handel alleen vanuit innerlijke kracht en juiste preventieve maatregelen. Honden die je vanuit paniek uit elkaar wil halen worden alleen maar heter door alle emoties en spanningen van de omstanders.

Ik heb weleens consulten gehad waarin de klanten mij niet voldoende hebben voorgelicht. Deze situaties zorgen voor veel spanning, wat maakt dat zich situaties voordoen die absoluut voorkomen hadden kunnen worden. Ik heb toen echt strenge maatregelen getroffen. Je moet je realiseren dat wanneer ik kom je de vuurdoop krijgt en dat je geconfronteerd wordt met je eigen onzekerheden en spanningen. Ik ben geen hondencoach die alleen informatie geeft en weer weggaat. Ik zet je keihard aan het werk en zorg dat je het beste bij je hond naar boven kunt halen en dit alles vanuit rust, respect en liefde.

Realiseer je verder heel goed dat er op de achtergrond heel veel wordt besproken. Ik geef mijn klanten altijd van te voren veel tips en adviezen hoe te handelen en wat te doen. Tijdens een privé balanssessie worden eigenaren vaak zekerder, omdat ze weten dat ze niet alleen zijn en er ingegrepen kan worden indien nodig. Ik laat mijn klanten uiteindelijk wel op zichzelf terugvallen, want ze moeten het ook na mijn komst zelf doen. Dit is een fase binnen de sessie waar we naartoe werken. Maar dan een belangrijk punt, ik schat altijd in welk eindadvies ik dien te geven wanneer de sessie afgerond is. Hoe goed het ook kan zijn gegaan tijdens de sessie, soms adviseer ik eigenaren zeker om na de privé balanssessie een muilkorf om te doen bij de hond, omdat ze fysiek de honden niet kunnen houden of dat hun hond bij zwakke energie in ze bijt. Ik zou een slechte hondencoach zijn als ik mensen in de waan laat dat ze zonder kunnen. Wetend dat deze maatregelen ze kunnen helpen om hard aan zichzelf te werken. Ik heb ook met mijn oudste hond een fase gehad dat ik een snuitje bij hem omdeed als ik de stad inging, omdat ik wist dat ik heel onrustig werd van alle prikkels in de stad. Dit had een negatieve werking op hem. Door het snuitje was de grootste angst dat hij andere kon bezeren geheel weg en zo kon ik mijn proces in alle rust aangaan.

Ik weet dat er helaas hondeneigenaren zijn die er niet aan willen beginnen omdat:

• De hond met zijn neus over straat gaat om de muilkorf af te krijgen
• De hond er dan agressief uitziet
• Ze het zielig vinden
• Ze het simpelweg vertikken

Als mensen geen redenen meer weten, vinden ze wel excuses. Excuses die vaak gebasseerd zijn op hun ego en emoties. Dit zit een verantwoordelijke keuze maken ontzettend in de weg. Hetgeen wat jij denkt ga je terugzien in een ander, omdat het je eigen overtuiging is. Door een bijtincident, van alweer 3 jaar terug, heb ik een muilkorfplicht opgelegd gekregen. Ik heb zelf lang weerstand voor de muilkorf gehad, omdat ik niet wilde uitstralen dat ik bijtgrage honden heb in andermans ogen. Na aangespannen rechtzaken heb ik mijn verlies genomen en accepteer ik dat het is opgelegd. Ik heb mijn mindset bijgesteld. Mijn klanten vragen dan vaak hoe anderen mensen reageren, waarop ik dan altijd zeg: ‘Het boeit mij niet wat mensen ervan denken. Ik mag dan wel een hondencoach zijn, maar in de periode dat het incident plaatsvond zat ik heel slecht in mijn vel en was ik onoplettend. Ik heb hiervan geleerd en ga geen strijd meer voeren. In de buurt kennen veel mensen mij en loopt niemand voor mij om en weet je waarom niet? Omdat mijn honden niet uitvallen of trekken. Het vooroordeel dat mijn honden zomaar bijten vervalt daardoor al direct. Ik straal de rust en veiligheid uit die mensen graag bij een hond willen terugzien.’

Kortom, het is aan mijn klanten om hun mindset om te zetten en aan hen wat ze met mijn adviezen doen. Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn aandeel, daarmee bedoel ik het geven van de juiste informatie voorafgaand aan en tijdens mijn komst. Daarna is het aan de eigenaren om het gegeven advies verder toe te passen. Ik geef altijd mijn persoonlijke ervaringen mee, omdat ik hoop hen situaties te besparen die dus voorkomen kunnen worden.

Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en zo dus ook voor die van je hond!

Liefs,

Leidy

Geef een reactie